25/10/2015

πνεῦμα ὁ θεός (Jean 4.24)

Jean 4.24 dans le P66 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνεῖν δεῖ. Dieu est esprit, et ceux qui le révèrent doivent le révérer en esprit…

READ MORE